Nhà xuất bản Đại học Oxford?

Lingokids được phát triển bằng nội dung của Nhà xuất bản Đại học Oxford, nhà xuất bản học thuật lớn nhất thế giới với sự hiện diện toàn cầu.

Các nhà giáo dục trên toàn thế giới tin tưởng Oxford University Press để giảng dạy cho sinh viên của họ. Sự hợp tác của Lingokids với Nhà xuất bản Đại học Oxford có nghĩa là con bạn sẽ được tiếp cận với các tài liệu học tập chất lượng cao.

Chương trình học kết hợp các khóa học mang tính biểu tượng của Oxford như “Little Friends”, một khóa học đọc và viết phổ biến với các giáo viên mầm non trên toàn thế giới.

Sau khi đăng ký, bạn có thể truy cập tất cả nội dung được Oxford phê duyệt này và hơn thế nữa!

https://lingokids.bbeacademy.edu.vn/