Lingokids dạy những lứa tuổi nào?

Lingokids được xây dựng dành riêng cho trẻ nhỏ! Chúng tôi dạy nhiều lứa tuổi, nhưng chương trình của chúng tôi được làm thủ công cho trẻ em từ 2 đến 8 tuổi.

Nó phù hợp cho trẻ nhỏ chưa biết cách nhận dạng âm thanh và chữ cái, hoặc chưa tiếp xúc với ngôn ngữ. Nó cũng hoạt động tốt cho trẻ em là những người học nâng cao và muốn học thêm về viết hoặc đọc. Nơi một đứa trẻ 3 tuổi có thể dành thời gian của mình để nghe “Hello” hoặc chơi trò chơi hình dán, trẻ lớn hơn có thể tập trung vào sách nói.

Mỗi đứa trẻ đều có cách học và trải nghiệm tiếng Anh khác nhau, vì vậy dù chúng nhỏ hơn hay lớn hơn một chút, Lingokids có thể là một câu trả lời tuyệt vời cho gia đình bạn!