Làm thế nào để đăng xuất tài khoản?

Bước 1

Nhấn vào mục “Parents”.

Hướng dẫn sử dụng Lingokids

Sau đó, nhập năm sinh của cha mẹ. Ví dụ: 1991.

Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 4

Bước 2

Chọn mục “Profile”.

Sau đó, nhấp vào nút “Log out” để đăng xuất tài khoản.