Hướng dẫn thêm mới tài khoản cho con

Làm thế nào để thêm mới tài khoản con? Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết bên dưới nhé!

Bước 1
Nhấp vào biểu tượng icon cạnh tên của tài khoản nằm ở góc trên cùng bên trái.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 1
Bước 2
Nhấp vào “Change Profile” để mở danh sách các tài khoản con.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 2
Bước 3
Nhấp vào “Add Profile” để tiến hành thêm mới tài khoản con.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 3
Bước 4
Nhập năm sinh của cha mẹ. Ví dụ: 1991.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 4
Bước 5
Nhấp vào dấu “+” để tiến hành thêm mới tài khoản con.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 4
Bước 6
Nhập thông tin của tài khoản con bao gồm: Họ và tên (Name), Tháng/Năm sinh (Birthdate), Trình độ (Level).
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 6
Bước 7
Tài khoản con đã được thêm mới. Nhấp vào nút “<” nằm góc trên cùng bên trái để thoát ra về mục học tập.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 7
Bước 8
Làm tương tự Bước 1 và Bước 2 để lựa chọn tài khoản con.
Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 8