Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Hướng dẫn cho:

  • Trường hợp 1: Chưa có tài khoản Lingokids
  • Trường hợp 2: Đã có tài khoản Lingokids

Bước 1:

Truy cập vào địa chỉ:

http://bit.ly/LINGOCOUPON

Cha mẹ theo dõi Video hướng dẫn hoặc theo dõi các bước bên dưới nhé!

Bước 2:

Nhập Mã kích hoạt của bạn.

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 3:

Nhập Email của bạn.

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 4:

Lựa chọn Độ tuổi của con bạn, sau đó nhập Tên con của bạn ngay tại ô bên dưới.

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 5:

Nhập một Mật khẩu để khởi tạo tài khoản truy cập app của bạn.

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để hoàn thành kích hoạt tài khoản.

Bước 6:

Thông báo như này là bạn đã kích hoạt thành công.

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 7:

Bạn hãy tiến hành tải app Lingokids ngay!

Sau đó, kích vào “Log in” góc trên cùng bên phải của app.

Chú ý:Không nhấn vào nút “Next”Xem trước (mở trong cửa sổ mới)

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 8:

Nhập Email của bạn đã được đăng ký ở Bước 3.

Sau đó nhấn vào “Log in” để tiếp tục!

Bước 9:

Nhập Mật khẩu của bạn đã được đăng ký ở Bước 4.

Sau đó nhấn vào “Log in” để bắt đầu!

Trường hợp 2: Đã có tài khoản Lingokids

Bước 1:

Truy cập vào địa chỉ: http://bit.ly/LINGOCOUPON

Bước 2:

Nhập Mã kích hoạt của bạn.

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 3:

Nhập Email của bạn.

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 4:

Thông báo như này là bạn đã kích hoạt thành công.

Bước 5:

Kích hoạt trên app bằng cách vào mục “Parents”.

Bấm năm sinh của cha mẹ vào. (Ví dụ: 1991)

Nhấn vào icon để truy cập mục Hồ sơ (Profile).

Sau đó, nhấn vào nút “Log out” để đăng xuất tài khoản.

Bước 6:

Tiến hành đăng nhập lại tài khoản. Nhấn vào nút “Log in” nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Chú ý:Không nhấn vào nút “Next”

Bước 7:

Nhập Email mà bạn đã đăng ký.

Sau đó nhấn vào “Log in” để tiếp tục!

Bước 8:

Nhập Mật khẩu của bạn.

Sau đó nhấn vào “Log in” để tiếp tục!