Category: blog

blog

Thông tin vận chuyển​

1. Phí vận chuyển Toàn bộ sản phẩm của Lingokids Agency in Vietnam được Miễn Phí vận chuyển trên toàn Việt nam. Không thu thêm bất kỳ phụ

Thông tin thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp Hình thức thanh toán trực tiếp tại địa chỉ được áp dụng đối với khách hàng mua/nhận sản phẩm tại

Category: blog

blog

Thông tin vận chuyển​

1. Phí vận chuyển Toàn bộ sản phẩm của Lingokids Agency in Vietnam được Miễn Phí vận chuyển trên toàn Việt nam. Không thu thêm bất kỳ phụ

Thông tin thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp Hình thức thanh toán trực tiếp tại địa chỉ được áp dụng đối với khách hàng mua/nhận sản phẩm tại