Cách tải ứng dụng Lingokids!

Bạn có thể tải xuống Lingokids trong App Store  hoặc trên Google Play.

Bạn cũng có thể trực tiếp tìm kiếm “Lingokids” trong bất kỳ cửa hàng ứng dụng trực tuyến nào!

Sau đó, đăng ký bằng địa chỉ e-mail của bạn, địa chỉ này sẽ được liên kết với ID người dùng của bạn trong ứng dụng.

Xin lưu ý rằng Lingokids không có sẵn cho máy tính.