Cách đặt giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng – iOS

Bạn có thể đặt giới hạn thời gian sử dụng Lingokids theo các bước sau:

  1. Đi tới  Cài đặt Thời gian sử dụng

2. Nếu bạn chưa bật  Thời gian sử dụng, hãy nhấn vào Bật Thời gian sử dụng.

3.  Nhấn vào Giới hạn ứng dụng, sau đó nhấn vào Thêm giới hạn.

4. Nhấn  vào Thêm giới hạn.

5.  Chọn Lingokids và nhấn Tiếp.

6. Đặt giới hạn thời gian và chạm  vào Thêm.

 

7. Bạn sẽ quay lại màn hình Giới hạn ứng dụng và sẽ thấy giới hạn được đặt cho Lingokids.

Như vậy là đã hoàn thành rồi !