Cách đặt giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng – Android

Bạn có thể đặt giới hạn thời gian sử dụng Lingokids theo các bước sau:

1. Đi tới Cài đặt > Tìm kiếm Digital Wellbeing

2. Chọn  Trang tổng quan.

3. Tìm app Lingokids > Chọn icon Đồng hồ cát bên cạnh.

4. Bạn hãy chỉnh giới hạn thời gian sử dụng app cho con bạn > Chọn OK

5. Nếu bạn muốn hủy giới hạn thời gian sử dụng app. Chọn “Xóa lịch hẹn giờ”

Như vậy là các bạn đã thành công rồi đấy !