Cách đăng ký dùng Lingokids miễn phí

Bước 1

Đầu tiên cha mẹ cần thực hiện ngay là tải về Lingokids theo link dưới đây, chú ý là chọn link của thiết bị của cha mẹ nhé!

Bước 2

Truy cập app Lingokids trên thiết bị, sau đó nhấp vào nút “Next”.

hướng dẫn dùng Lingokids miễn phí

Bước 3

Chọn trình độ phù hợp với con bạn. Nếu mới bắt đầu học tiếng Anh, cha mẹ chọn mức “Low” nhé!

hướng dẫn dùng Lingokids miễn phí

Bước 4

Chọn tháng sinh của con. Sau đó chọn năm sinh rồi nhấp vào nút “Next”.

hướng dẫn dùng Lingokids miễn phí

Bước 5

Nhập tên con. Sau đó nhấp vào nút “Continue”.

hướng dẫn dùng Lingokids miễn phí

Bước 6

Nhấp vào nút “Or try the limited version”.

hướng dẫn dùng Lingokids miễn phí

Bước 7

Lựa chọn thời gian biểu của con. Sau đó nhấp vào “SET REMINDERS”.

hướng dẫn dùng Lingokids miễn phí

Bước 8: Bước cuối cùng.

Nhấp vào nút “GO TO KIDS AREA” để con có thể bắt đầu chương trình.