Khởi đầu cùng Lingokids

Cách tải ứng dụng Lingokids!

Bạn có thể tải xuống Lingokids trong App Store  hoặc trên Google Play. Bạn cũng có thể trực tiếp tìm kiếm “Lingokids” trong bất kỳ cửa hàng ứng dụng

Khởi đầu cùng Lingokids

Hồ sơ của bé trong Lingokids

Tôi có thể tạo bao nhiêu hồ sơ? Với Lingokids Unlimited, bạn có thể tạo tối đa 4 hồ sơ trẻ em mà không phải trả

Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 1
Khởi đầu cùng Lingokids

Hướng dẫn thêm mới tài khoản cho con

https://www.youtube.com/watch?v=mz8qPY0nkLY Làm thế nào để thêm mới tài khoản con? Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết bên dưới nhé! Bước 1Nhấp vào biểu tượng

Khởi đầu cùng Lingokids

Cách tải ứng dụng Lingokids!

Bạn có thể tải xuống Lingokids trong App Store  hoặc trên Google Play. Bạn cũng có thể trực tiếp tìm kiếm “Lingokids” trong bất kỳ cửa hàng ứng dụng

Khởi đầu cùng Lingokids

Hồ sơ của bé trong Lingokids

Tôi có thể tạo bao nhiêu hồ sơ? Với Lingokids Unlimited, bạn có thể tạo tối đa 4 hồ sơ trẻ em mà không phải trả

Hướng dẫn thêm mới tài khoản con - Bước 1
Khởi đầu cùng Lingokids

Hướng dẫn thêm mới tài khoản cho con

https://www.youtube.com/watch?v=mz8qPY0nkLY Làm thế nào để thêm mới tài khoản con? Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết bên dưới nhé! Bước 1Nhấp vào biểu tượng