Bạn đang gặp sự cố với âm thanh trong ứng dụng.

Chúng tôi rất tiếc vì bạn đang gặp sự cố với âm thanh trong ứng dụng !

Có một số điều bạn có thể làm để giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải:

Ngoài ra, nếu bạn có thiết bị iOS:

  • Khi truy cập ứng dụng, hãy nhớ chuyển công tắc Đổ chuông / Im lặng để âm thanh hoạt động.

Nếu sự cố của bạn vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tiện ích Trợ giúp ở góc dưới bên phải.